>> Kontaktujte nás

 


     

Nabídka služeb

Nabízíme Vám služby, které jsme pro Vás rozdělily do několika základních oborových skupin. Cílem společnosti Ing. Martin Srbecký -Control Services je, aby kvalita nabízených služeb v jednotlivých oborových skupinách byla co nejvyšší a aby veškeré tyto služby byly prováděny s nejvyšší možnou mírou profesionality. Výsledkem je pak pro nás řada spokojených zákazníků. 

Třídící, kontrolní práce, rework  - optická kontrola povrchu a provedení dílců 
                                                   - měření délek a úhlů
                                                   - kontrola funkce
                                                   -
rovnání, ohýbání
                                                   - další opravy či úpravy dle požadavků zákazníka
                                                   - přípravné a montážní práce 

V této kategorii dále nabízíme "Podporu výroby" - jedná se o zastoupení, případně zvětšení počtu výrobních kapacit zákazníka a zapojení se tak do jeho výrobního procesu. Tato služba se vždy sjednává na dobu určitou. Finální odpovědnost za kvalitu výsledného produktu nese vždy zákazník, respektive objednatel této služby, neboť se jedná pouze o podporu výroby, nikoliv výrobu samotnou.
Součástí zakázky je vždy dokumentační servis - jasné a přesné záznamy o průběhu prováděných prací (možno variabilně nastavit dle potřeb zákazníka). Práci provádíme podle stanovených kritérií a nebo hraničních vzorků. Pro efektivní provedení práce jsme vybaveni odpovídajícím vybavením.

 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Nabízíme zpracování cenových nabídek, architektonických řešení včetně samotné realizace stavebních zakázek, vypracování výběrových řízení na dodavatele jednotlivých oborů, řemesel. Během samotné realizace zakázky poskytujeme dohled na plnění dodavatelských dohod, čerpání rozpočtů, kvalitu prováděné práce apod. Služby tohoto typu se tak snažíme poskytovat komplexně, na klíč.

Pro podnikatelské záměry jednotlivých firem dále poskytujeme administrativní podporu při vyřizování žádostí o grantovou podporu ze strukturálních fondů EU a rozpočtů ČR.  

Specializované stavební činnosti, přípravné práce pro stavby, zprostředkování obchodu a služeb

Tato sekce naší společnosti Vám nabízí realizace Vašich zakázek. Zajišťujeme realizace jak formou rekonstrukce tak formou výstavby nových objektů. Naše zkušenosti jsou mnohem delší než existence této společnosti a tak jsme schopni dostát maximální kvality, využít veškeré naše zkušenosti z této oblasti a hlavně minimalizovat náklady spojené s Vaší investicí.


Veškeré nabízené služby jsou prováděny v rámci ČR. Na základě přání zákazníka je možné zajistit nabízené služby i v zahraničí.


 

       

     
   © Copyright 2020 - Ing. Martin Srbecký email: control.services@srbecky.eu